Leggelderveld

Leggelderveld

Welkom in natuurgebied Leggelderveld

Het Leggelderveld is een gevarieerd natuurgebied met bos, maar ook droge en natte heide, schraal grasland, veenputten en zandafgravingen. Hierbij zijn hoogteverschillen mogelijk tot meer dan 4 meter.