Krammer-Volkerak

Krammer Volkerak

Welkom in natuurgebied Krammer-Volkerak

Eerst was er eeuwenlang de zee. Tegenwoordig, nadat de Philipsdam is aangelegd, zijn de gorzen en slikken drooggevallen aan het Krammer-Volkerak. De natuur heeft zich op wonderbaarlijke aangepast aan de nieuwe situatie. Op de Hellegatsplaten groeien planten die zout verdragen zoals de zeeaster en de zeekraal. De flamingo’s en meeuwenkolonies zijn goed te zien vanaf de vogelkijkhutten. Paarden en runderen zorgen ervoor dat de platen openblijven.