Kampina

Kampina

Welkom in het gebied Kampina

De Kampina is Brabant zoals het vroeger was. Hier is nog natte heide met vennen, loofbossen, blauwgraslanden, beemden en geurende gagelstruwelen. De eentonige dennenbossen worden stapsgewijs veranderd in een veel afwisselender leefgebied voor planten, paddenstoelen en dieren. Een goed succes hiervan is dat de das vanaf 2016 weer helemaal terug is in het gebied.