Houtrak

Houtrak

Welkom in natuurgebied Houtrak

Natuurgebied Houtrak heeft een afwisselende, rijke en waardevolle natuur. Dit gebied is een relevante verbinding tussen de omringende recreatiegebieden en natuurgebieden. Het is ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, dat eerder EHS genoemd werd. De rugstreeppad en Noorse woelmuis hebben van de Houtrak hun woongebied gemaakt.