Hiemstrastate

Hiemstrastate

Welkom in het gebied Hiemstrastate

Hunebedden, uit de periode 3400 tot 2900 voor Christus, zijn net al grafheuvels grafmonumenten. Op diverse heidevelden en bossen zijn nog honderdtallen van deze grafheuvels te vinden. Ook op het gebied Hiemstrastate vind je grafheuvels. Deze heuvels zijn tot nu toe nimmer wetenschappelijk onderzocht. Zij dateren ongeveer uit de periode rond 1500 voor Christus, de Bronstijd. Het is van groot belang dat deze archeologische monumenten niet verloren gaan.