Hegewiersterfjild

Hegewiersterfjild

Welkom in broedgebied Hegewiersterfjild

Het Hegewiersterfjild is een broedgebied dat van belang is voor zowel weidevogels als wadvogels. In de lente zitten er veel kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s. Ook bevolken steltlopers en visdiefjes zoals de kluut en kleine plevier in grote getale de nieuwe schelpeneilanden die speciaal zijn aangelegd voor deze vogelsoorten.