Harger- en Pettemerpolder

Harger en Pettemerpolder

Welkom in de Hargerpolder en Pettemerpolder

In het omvangrijke en eeuwenoude weidegebied van de Hargerpolder en Pettemerpolder ontmoet zout zoet. Het ligt geborgen achter de Hondsbossche Zeewering, in het noordelijk deel van Noord-Holland. Hier vinden met name talrijke vogels hun rust. De plassen van De Putten zijn vooral zeer in trek. Deze plassen zijn ontstaan door het afgraven van klei. Vooral Voornamelijk in de winter zijn hier veel smienten, zeldzame dwergganzen en kolganzen. In de lente scharrelen er de tureluur en de kluut rond. In het najaar doen de lepelaars dit weidegebied aan als tussenstop wanneer zij op hun lange trek naar Afrika zijn.