Gorsselse Heide

Gorsselse Heide

Welkom in natuurgebied Gorsselse Heide

Dit natuurgebied vindt de oorsprong van haar naam in de vroegere begroeiing. Ongeveer 100 jaar terug is men begonnen met het beplanten van grove den dat bedoeld was voor de productie van hout. Vandaag de dag komt er langzaam aan meer diversiteit in het bos omdat het monotone naaldbos zich meer en meer vormt naar een loofbos. In dit gebied zie je eik, berk en een struiklaag van lijsterbes en vuilboom. Hier broeden talrijke zangvogels, buizerd, havik en drie soorten spechten.