Bieslandse Bos

Bieslandse Bos

Welkom in het natuurgebied Bieslandse Bos

Het Bieslandse Bos is een pas aangelegd bos, maar nu al heel afwisselend. Gezamenlijk met De Balij maakt het Bieslandse Bos onderdeel uit van een aldoor groeiende groene long tussen Zoetermeer en Delft.

Het is hier heerlijk wandelen door een natuurlijk bos en een nat moerasbos. Je vindt er ook fietspaden en picknickplekken. Tevens wonen hier talrijke vogelsoorten, van de krakeend tot de sprinkhaanzanger en van de grote zaagbek tot de mooie lepelaar.