Beneden-Dinkeldal

Beneden Dinkeldal

Welkom in natuurgebied Beneden-Dinkeldal

Het natuurgebied Beneden-Dinkeldal, dat ten oosten van Ootmarsum ligt, bestaat uit een open gebied en uit weilanden die onder water staan bij hoog water. Er staan loofbosjes langs de randen. De nattige weilanden en ondieptes in het water hebben hun aantrekkingskracht op diverse weidevogels en moerasvogels. Denk hierbij aan de watersnip, wulp, tureluur, grutto en kievit. Vanaf de vogelkijkhut bij Ottershagen kan je deze vogels bekijken. In de rietkragen vindt de kleine karekiet beschutting. De vink, wielewaal, zanglijster en roodborst broeden in het loofbos.