Zeevang fietsroute

Zeevang fietsroute

De naam Zeevang fietsroute geeft het al aan. Door de zee “gevangen”. De woelige Zuiderzee drong in de 12e eeuw het broze veenland binnen van Waterland. De kustlijn verplaatste zich richting het westen. De kleine veenriviertjes transformeerden in vloedgeulen en vergrootten zich tot echte zeearmen.

Uit het verplaatsen van de kustlijn kwam een landschap van binnenzeeën tot stand en ook van (schier)eilanden. De Zeevang werd zo’n eiland, omringd door de Zuiderzee en de binnenzeeën van Purmer en Beemster. Tijdens de fietstocht ontdek je de grenzen van de Zeevang. Knooppunten van het Fietsknooppuntennetwerk Laag Holland geven je de route aan. De Zeevang fietsroute heeft in Kwadijk de start en finish. Uiteraard kan je deze fietsroute ook beginnen op een andere plaats.