Noorderpark fietsroute

Noorderpark fietsroute

De Noorderpark fietsroute geeft je van twee werelden het beste. Zowel landelijke fietspaadjes vlak langs het water en robuuste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De fietstocht voert je door het gebied tussen de Loosdrechtse plassen en de stad Utrecht. Dit gebied staat bekend als het landinrichtingsplan Noorderpark.

Het uitgestrekte vlakke landschap kenmerkt zich vooral door veenplassen, sloten, moerassen, weilanden en lintdorpen. Aan de rand van de stad Utrecht vind je een serie forten die in het begin van de 19e eeuw zijn aangelegd ten behoeve van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een gedeelte van het veenplassengebied kreeg in de 20e eeuw een bestemming als natuurreservaat. Een ander gedeelte werd als recreatiegebied bestemd.