Fietsroute Mystiek Brabant

Fietsroute Mystiek Brabant

Stap op het ijzeren ros en fiets via de Fietsroute Mystiek Brabant naar de historie van het Rooms Brabantse Rijk. Je begint in Ravenstein en je passeert allerlei kloosters en kerken. De Maas heeft hier ook een rol van betekenis. Je fiets langs het natuureiland Keent dat ontstaan is door het afsnijden van een rivierbocht. Tussen Ravenstein en Grave kom je eveneens langs het natuureiland Keent. In 1934 toen de Maaskanalisatie plaatsvond werd op deze plek een rivierbocht afgesneden. Hierdoor kwam Keent zomaar aan de Brabantse kant van de Maas te liggen. Intussen is deze vroegere Maasmeander alweer uitgegraven.  Dit is hoofdzakelijk gedaan om het gevaar voor overstromingen te minimaliseren. Daardoor is Keent eiland geworden waar het heerlijk struinen is door een landschap van ooibossen, graslanden en moerassen. De bosvorming wordt binnen de perken gehouden door de grote grazers zoals de unieke Taurossoort.